วิธีการสมัครสมาชิก

ลงชื่อเข้าใช้

1. คลิกเมนู "สมัครสมาชิก" >> คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก" (ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้ฟรี)
2. เลือก "ลงทะเบียน" เพื่อกรอกข้อมูล สำหรับสมาชิกใหม่3. สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดทุกช่อง และ คลิก ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นกดปุ่ม "สมัครสมาชิก"


1. คลิกเมนู "สมัครสมาชิก" >> คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก" (ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้ฟรี)
2. เลือก "ลงทะเบียน" เพื่อกรอกข้อมูล สำหรับสมาชิกใหม่3. สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดทุกช่อง และ คลิก ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นกดปุ่ม "สมัครสมาชิก"