วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านพระปลัดประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านพระปลัดประกอบบุญ สิริญาโณ (ครูบาอ๊อด) เจ้าอาวาสวัดมหาวัน อ
.เมือง จ.ลำพูน โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน เป็นผู้แทนเข้าถวายสักการะ กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและ
ถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลพระรอดวัดมหาวัน รุ่น บูชาคุณ รุ่น ใบมะขามย้อนยุค และพระสกุลลำพูน รุ่น ๑ ยมกปาฏิหาริย์ ปี ๖๔ ถึง ปี ๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๗๔๔.๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนในการซื้อที่ดินขยายพื้นที่และบูรณะวิหารพระรอดหลวงวัดมหาวัน  ในการนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านพระดนุพล ประแกกัน เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณ อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านพระดนุพล ประแกกัน (ครูบาเจมส์) เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณ อ
.เมือง จ.ลำปาง โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน เป็นผู้แทนเข้าถวายสักการะ กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและ
ถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา รุ่น “อริยทรัพย์” ปี ๖๔ ถึง ปี ๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๖๘.๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างวิหาร ศาลา วัดป่าโพธิญาณ   ในการนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านพระครูปลัดชัยนริทร์ ชยวัฒนเมธี เจ้าอาวาสวัดดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านพระครูปลัดชัยนริทร์ ชยวัฒนเมธี (ครูบาอ๊อฟ) เจ้าอาวาสวัดดงฤาษี อ
.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน เป็นผู้แทนเข้าถวายสักการะ กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดงฤาษี ปี ๖๔ ถึง ปี ๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๕๑๓.๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนในการบูรณะพระธาตุเจดีย์ ณ วัดดงฤาษี   ในการนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านเจ้าคุณพระราชวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านเจ้าคุณพระราชวชิรเมธี ผศ
.ดร. (วีระ วรปญฺโญ ป...) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพช โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน เป็นผู้แทนเข้าถวายสักการะ กาลนี้ได้ทำพิธีมอบและ
ถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล “พระกำแพงสามขา” และ “พระกรุ นครชุม” ปี ๖๔ ถึง ปี ๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๗๓๗.๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระบรมธาตุฯ ในการนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ
.ลำพูน โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน เป็นผู้แทนเข้าถวายสักการะ กาลนี้ได้ทำพิธีมอบและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ๑๔๔๐-๒๕๖๑ รุ่น “๑๑๒๑ ปี” ปี ๖๔ ถึง ปี ๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๒๙.๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนในการบูรณะเสนาสณะ กุฎิสงฆ์ พระวิหาร พระอุโบสถ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ  ในการนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้

24 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าถวายสักการะท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม
โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ถวานเครื่องฟอกอากาศ เพื่อในกิจของสงฆ์สืบไป มีท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เป็นผู้รับมอบ กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

22 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าถวายสักการะท่านพระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ สมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ท่านพระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ สมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายกาต้มน้ำร้อน เพื่อในกิจของสงฆ์และถวายป้ายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ของปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ วัตถุมงคลพระอาจารย์โชคดี อันได้แก่พญาสาริกาเศรษฐี ไม้กาฝากรัก ตะกรุดสุริยะประภา ดวงดีมีทรัพย์ พระปิดตาเสาร์๕ ผ้ายันต์นะขุนแผน ผ้ายันต์พระขุนแผนโภคทรัพย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓.๓๓๑.๐๐ บาท มีท่านพระครูวศินปริยัตยากร หรือ พระอาจารย์โชคดี เป็นผู้รับมอบเพื่อมอบ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ภายในวัดไก่เตี้ย กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

24 มกราคม 2566 เข้าถวายสักการะในโอกาสปีใหม่ ท่านพระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสปีใหม่ ท่านพระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ของปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ รวมสุดยอดวัตถุมงคล “หลวงพ่อพระพุทธโสธร”  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๔,๘๔๔.๐๐ บาท มีท่านพระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ประธานจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อ (สมเด็จทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบเพื่อสมทบทุนในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อสื่บไป กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

25 มกราคม 2566 เข้าถวายสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปัญญาอักโข)           นธ.เอก,พธ.บ,ศศ.ม,ร.ป.ด เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ / เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา         โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ของปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๙,๔๐๖.๐๐ บาท มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบเพื่อสมทบทุนในการบูรณะ เสนาสนะ ภายในวัดอินทร กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

26 มกราคม 2566 เข้าถวายสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ท่านเจ้าคุณพระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ท่านเจ้าคุณพระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรวมสุดยอดวัตถุมงคลวัดนาคกลางวรวิหาร ของปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๙๗๑.๐๐ บาท มีหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบเพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “บูรพาจาริยานุสรณ์” และบำรุงเสนาสนะภายในวัดนาคกลางวรวิหาร กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

แสดง  10 20 30
  • 1
  • 2
  • 6
  • 7