3 พระอรหันต์บันดาลโชคลาภ วัดนาคกลางวรวิหาร

3 พระอรหันต์บันดาลโชคลาภ วัดนาคกลางวรวิหาร (14 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
พระสีวลี
พระอรหันต์องค์แรก คือ พระสีวลี ถือว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีลาภมากหากผู้ที่สักการะนั้นฐานะดีอยู่แล้วก็จะทำให้มีฐานะดีขึ้นไปอีกหรือผู้ที่มีปัญหาการเงินฝืดก็จะทำให้พลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดี
- หากใครมีองค์พระสีวลีบูชาที่บ้าน ควรถวายน้ำผึ้ง ผลไม้ (3 หรือ 5 อย่าง) ดอกไม้สีขาว โดยเฉพาะในวันพระ
- การบูชาพระสีวลีควรทำบ่อยๆ ทำทุกวันได้ยิ่งดี โดยก่อนที่จะทำงานหรือลงทุน ให้คุณท่องคาถาหัวใจพระสีวลี คือ “นะชาลีติ” จะทำให้การทำงานราบรื่น หากลงทุนจะได้ผลดี

พระอุปคุต
พระอรหันต์อีกองค์ คือ พระอุปคุต ซึ่งการบูชาพระอุปคุตจะเป็นการเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภโดยตรง มีความเชื่อกันว่า หากผู้ใดบูชาพระอุปคุต ผู้นั้นจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ ชีวิตอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงิน 
- การบูชาพระอุปคุต ง่ายมาก แต่ต้องขยันถวายน้ำสะอาด ถวายทุกวัน ถ้าไม่ไหว อย่างน้อยทุกวันพระก็ยังดี เพราะน้ำหมายถึงโชคลาภ และควรหมั่นถวายดอกไม้สีขาว รับรองทำตามนี้ด้วยความตั้งใจ ความเฮงบังเกิดแน่นอน
- หากที่บ้านไม่มีพระอุปคุต คุณสามารถท่องคาถาบูชาพระอุปคุตได้ ดังนี้
“อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร ยักขาเทวา นะระปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม ฯ”

พระสังกัจจายน์
พระอรหันต์อีกองค์ที่อยากจะแนะนำ คือ พระสังกัจจายน์ คนจีนจะเรียกว่า ปู้กุ้ยฮุก หมายถึง พระอรหันต์ผู้บันดาลความร่ำรวย
- หากมีองค์พระสังกัจจายน์ที่บ้าน ให้หมั่นบูชาบ่อยๆ ทุกวันได้ยิ่งดี ตอนที่อธิษฐานให้เอามือลูบท้องพระสังกัจจายน์หมุนตามเข็มนาฬิกา พรนั้นจะสมหวังดังใจ
- หากมีองค์พระสังกัจจายน์ที่บ้าน ให้ท่องคาถา บูชาพระสังกัจจายน์ดังนี้
“กัจจายะนะ มะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม ลาเภนะ อุตะโมโหติ โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง สัพพะลาภา สะทาโสตถิ ภะวันตุ เม”