วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านพระดนุพล ประแกกัน เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณ อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายมุฑิตาสักการะ ท่านพระดนุพล ประแกกัน (ครูบาเจมส์) เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณ อ
.เมือง จ.ลำปาง โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน เป็นผู้แทนเข้าถวายสักการะ กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและ
ถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา รุ่น “อริยทรัพย์” ปี ๖๔ ถึง ปี ๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๖๘.๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างวิหาร ศาลา วัดป่าโพธิญาณ   ในการนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้