ประวัติแม่ชีบุญเรือน โรงบุญเติม ฆราวาสผู้เปี่ยมด้วยธรรม

        หากพูดถึงบุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุในพระธรรม คุณแม่บุญเรือน โรงบุญเติม เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่หลายคนให้ความเลื่อมใสศรัทธาไม่แพ้เกจิอาจารย์หลายท่าน แม่ชีบุญเรือนคือมหาอุบาสิกาที่เปี่ยมไปด้วยด้วยคุณงามความดี มีคุณธรรมและเมตตาธรรม รักการทำบุญสร้างกุศล ชอบไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามต่าง ๆ จนบรรลุธรรมและแสดงปาฏิหาริย์จนเหล่าลูกศิษย์ลูกหาให้ความศรัทธาเลื่อมใส อีกทั้งคุณแม่บุญเรือนยังเป็นสตรีเพศผู้สร้างตำนาน “พระพุทโธน้อย” พระเครื่องอันโด่งดังในสมัยก่อน ซึ่งมีพุทธคุณเรื่องการขอพรว่ากันว่ามุ่งหวังสิ่งใดก็จะสำเร็จสมความตั้งใจ อีกทั้งแคล้วคลาดภยันตรายทั้งปวง เมตตาบารมี โชคลาภ ค้าขายรุ่งเรือง เจรจาการงานลุล่วง

 คุณแม่บุญเรือน

 

ประวัติของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

คุณแม่บุญเรือน กลิ่นผกาเกิดเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 4 ปีมะเมียขึ้น 15 ค่่าเวลา 11.20 น. หรือตรงกับวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2437 ท่านได้ก่าเนิดในครอบครัว ที่มีฐานะค่อนข้างยากจน มีนายยิ้ม กลิ่นผกา เป็นบิดา และมี นางสวน กลิ่นผกา เป็นมารดา

        สถานที่เกิดอยู่ที่คลองสามวา อ่าเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร ต่อมาบิดามารดาของท่านได้ ย้ายไปอยู่ที่ต่าบลบางปะกอก อ่าเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี อยู่ในละแวกบ้านชาวสวน ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนตามอัตภาพของสตรีเพศในสมัยก่อน แต่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบ้านการเรือนเป็นอย่างดี เมื่ออายุได้ 15 ปี ท่านได้รับตำราหมอนวดและการฝึกอบรมจากอาจารย์กลิ่นหมอนวดที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ ท่านสนใจศึกษาจนแตกฉานจนกลายเป็นหมอนวดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก โดยท่านไม่เคยคิดค่านวดค่ารักษาแม้ครั้งเดียว แต่จะให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์กลิ่นตลอด

 

        ต่อมาท่านได้รู้จักหลวงตาพริ้งซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบางปะกอก ผู้มีศักดิ์เป็นลุงและเริ่มได้รับการสั่งสอนเรื่องธรรมะ ท่านยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาและรักงานบุญงานกุศลยิ่งขึ้น ท่านมักถือศีล เจริญภาวนา และฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสัมพันธวงศ์อยู่เป็นเนืองนิตย์ ในที่สุดท่านก็เข้าสู่พุทธศาสนาอย่างเต็มตัวโดยการบวชชี และด้วยความตั้งใจมั่นในการบำเพ็ญเพียร เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ท่านสามารถบรรลุธรรมอันวิเศษสำเร็จ "จตุตถฌาณ 4" และ "อภิญญา 6" อันเป็นอานิสงส์สูงสุดแห่งชีวิต แม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม ละสังขารเมื่อปี 2507 นับได้ว่า "แม่ชีบุญเรือน" เป็นตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนผู้สละแล้ว เพื่อเข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 พระพุทโธน้อย

 

"พระพุทโธน้อย" เป็นพระเครื่องขนาดเล็กที่ท่านสร้างขึ้นและอธิษฐานจิตให้ไว้แก่วัดอาวุธวิกสิตาราม ตำบลบางพลัดนอก ธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2496 เป็นพระพิมพ์แบบครึ่งซีก กรอบทรงสามเหลี่ยม ด้านหน้า องค์พระประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย เหนือฐานบัวสองชั้น พระเกศเป็นมุ่นเมาลี พระนาสิกเป็นสันนูน พระเนตรเป็นเม็ดกลมนูน และพระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำมนต์ ส่วนด้านหลัง มีอักขระขอมจารึกเป็นเส้นลึกอ่านว่า "พุทโธ" แม้จำนวนสร้างจะมากถึงหนึ่งแสนองค์ แต่ด้วยความศรัทธาในตัวผู้สร้างและพุทธคุณเป็นเลิศปรากฏครบครันทั้งด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด เจริญด้วยโภคทรัพย์ และกำจัดโรคร้าย ทำให้ "พระพุทโธน้อย" หมดไปภายในเวลาอันรวดเร็ว "พระพุทโธน้อย" นับเป็นพระเครื่องเก่าแก่และน่าสะสมมากพิมพ์หนึ่ง ด้วยพุทธคุณที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ที่เคารพศรัทธาและกราบไหว้สักการะไม่ขาด ว่ากันว่ามุ่งหวังสิ่งใดก็จะสำเร็จสมความตั้งใจอีกทั้งแคล้วคลาดภยันตรายทั้งปวง

 

        โดยเฉพาะที่ วัดสัมพันธวงศ์ ท่านเป็นผู้นำในการจัดตั้งคณะผู้ร่วมบุญในนาม "คณะสามัคคีวิสุทธิ" ซึ่งช่วยเหลืองานบุญงานกุศลต่างๆ ตลอดจนรักษาโรคภัยไข้เจ็บนานัปการด้วยอำนาจพระพุทธคุณแก่ทุกคนอย่างเต็มที่ ไม่เลือกชั้นวรรณะด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่และยึดถือหลักการบริจาคและการให้เป็นหลักสำคัญ ทำให้พุทธคุณของ "พระพุทโธน้อย" ที่ท่านจัดสร้างมีความเข้มขลังเป็นที่ปรากฏ เป็นที่นิยมสะสมในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่อง รวมถึงลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ทราบชื่อเสียงกิตติศัพท์ของแม่ชีบุญเรือน

 

        วัตถุมงคลของแม่ชีบุญเรือนนอกจากจะมี พระพุทโธน้อย ที่ได้รับความนิยมยังมี พระชัยวัฒน์พุทโธ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีสรรพคุณครอบจักรวาล มีอานุภาพกันภัย รักษาโรคภัย สีผึ้ง รุ่นนี้ทางวัดอาวุธได้นำมวลสารเก่า ของแม่ชีบุญเรือนมาผสม จึงมีพุทธคุณ คุ้มครองรักษาผู้มีติดตัวไป มีอานุภาพทางด้านโภคทรัพย์

 พระคาถาฉิมพลี ของ คุณแม่บุญเรือน

 

พระคาถาฉิมพลี ของ คุณแม่บุญเรือน

ตั้งนะโม 3 จบ

" นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโรสุ

วรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา

พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม "

        ทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาและประวัติ คุณแม่บุญเรือน โรงบุญเติม วัดสัมพันธวงศ์ และที่มาของวัตถุมงคลอันเป็นตำนานของแม่ชีบุญเรือนที่มีพุทธคุณในหลายด้าน ทั้งในเรื่องของโชคลาภ ค้าขาย การรักษาโรค ขอพรสิ่งใดก็มักจะสมปราถนา หากท่านใดสนใจสามารถปรึกษาได้ฟรีโดยทีมงานผู้ชำนาญการ แอดไลน์ @Amulet24