วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร ?

        วันออกพรรษา ถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดช่วงฤดูจำพรรษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยพระสงฆ์ จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษา หรือออกพรรษาตามปกติ โดยวันออกพรรษาสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา มีความหมายว่าพระภิกษุทั้ง พระผู้ใหญ่และพระผู้น้อย ต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันและกัน ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้

        การปวารณา ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระภิกษุโดยเฉพาะ เรียกว่า เป็นญัตติกรรมวาจา หรือ สังฆกรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันมา ว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนนั้น มีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนเอง และนำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น การตักเตือกต้องปราศจากอคติส่วนตน

        สำหรับวันออกพรรษาในประเทศไทย มีความสำคัญไม่น้อยกว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอื่นๆ โดยในไทยจะมีประเพณีต่างๆ ที่นิยมปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ ซึ่งก็คือ ประเพณีตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกใน วันมหาปวารณา คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันออกพรรษา คำว่า "เทโว" เรียกมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก ดังนั้น จึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์เสด็จ หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน และกลับจากเทวโลก

        นอกจากนี้แล้ว พิธีกรรมที่นิยมทำกันในวันออกพรรษาคือ เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก และ ทอดกฐิน โดยทั้งสองประเพณี ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน หรือในประเทศไทย ทางภาคใต้ก็มีการจัดประเพณีชักพระ แห่พระพุทธรูป รวมถึงในภาคอีสานริมฝั่งแม่น้ำโขง เชื่อว่าในช่วงวันออกพรรษา จะเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค โดยที่จังหวัดหนองคาย นิยมจัดงาน ประเพณีบั้งไฟพญานาค ในทุกๆ ปีอีกด้วย

วันออกพรรษา

        ประเพณีบั้งไฟพญานาค นั้นยังเป็นปรากฎการณ์ที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายที่ชัดเจนได้ โดยมีลักษณะของการเกิดลูกไฟ ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง พุ่งขึ้นจากกลางลำน้ำโขงสู่อากาศ ขนาดของลูกไฟมีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ กระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่ พุ่งสูงประมาณ 1-30 เมตร เป็นเวลาประมาณ 5-10 วินาที แล้วหายไปโดยไม่มีการโค้งลงมา ซึ่งจะเกิดปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในช่วงวันออกพรรษา หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินลาว ซึ่งอาจตรงกับวันแรม 1 ค่ำ หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของไทย โดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ 3-7 วัน มากกว่า 90% ของจำนวนลูกบั้งไฟพญานาคในแต่ละปีจะพบที่จังหวัดหนองคาย

ข้อควรปฏิบัติในวันออกพรรษา

 • ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครอบครัว ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ
 • ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร
 • ร่วมกุศลธรรม “ตักบาตรเทโวในวันพระใหญ่
 • งดละเว้นอบายมุข รวมทั้งละเว้นการฆ่าสัตว์และบริโภคเนื้อสัตว์
        หากท่านใดสนใจ แหล่งรวมวัตถุมงคล เช่าบูชาพระแท้ 100% ผ่านการทำพิธีพุทธาพิเษกจากวัดชื่อดัง โดยพระเกจิหลายท่าน รวบรวมทั้งเครื่องรางของขลัง มวลสารศักดิ์สิทธิ์ เงินทุกบาทมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศาสนา พร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรี โดยทีมงานผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ แอดไลน์ @Amulet24 หรือสามารถเยี่ยมได้ที่เว็บไซต์ Amulet24

ตำนานพระราหู เทพอสูรมืดดำ ความเชื่อและความศรัทธา

การกำเนิดราหู หรือ พระราหู

        ตำนานพระราหูถูกเล่าเอาไว้หลากหลายรูปแบบ แตกต่างหลากหลายกันไปตามความเชื่อ ตามศาสนา และคัมภีย์ในประวัติศาสตร์ โดย ราหู มีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู เป็นความเชื่อที่เก่าแก่ โดย ราหู ถือเป็น 1 ใน 9 ของเทวดานพเคราะห์ หมายถึง เทวดา 9 องค์ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ครองเรือนชะตาของมนุษย์ โดยความเชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือ พระอาทิตย์ ซึ่งมีบริวารอีก 8 องค์ หนึ่งในนั้นคือ พระราหู บริวารประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา การกำเนิดพระราหูบางตำราว่าเป็นเทวดานพเคราะห์ที่พระอิศวรทรงสร้างจากหัวกะโหลก 12 หัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีทอง พรมน้ำอมฤต มีลักษณะเป็นบุรุษ มีกายเพียงครึ่งท่อน คือ ศีรษะ คอ ไหล่ อก แขนสองข้าง และมักสร้างให้อยู่ในลักษณะเดียวกันคือกำลังอมพระจันทร์ หรือไม่ก็พระอาทิตย์ อีกลักษณะเด่นของ พระราหู ในไทยคือนิยมสร้างหน้าพระราหูให้เป็นยักษ์ ตาโปน อ้าปากกว้าง มีเขี้ยวโง้ง ดูดุร้าย

 การกำเนิดราหู หรือ พระราหู

 

ตำนานราหูอมจันทร์

        สาเหตุที่พระราหูไม่ชอบพระอาทิตย์และพระจันทร์มีเรื่องเล่าว่า เมื่อครั้งที่เหล่าเทวดาได้ทำพิธีกวนเกษียรสมุทร เพื่อให้ได้น้ำอำมฤตนั้น มีทั้งเทวดาและยักษ์ทั้งหลายเข้าร่วมทำพิธี พระราหูได้แอบอยู่ในกลีบเมฆ เมื่อทำพิธีสำเร็จ พระราหูจึงรีบลอบดื่มน้ำอำมฤตที่เกิดขึ้น พระอาทิตย์และพระจันทร์ได้เห็นเข้า จึงรีบเอาความไปทูลบอกพระนารายณ์หรือพระวิษณุ พระนารายณ์ทราบจึงขว้างจักรตัดไปถูกกลางตัวพระราหูขาดกลายเป็นสองท่อน แต่ด้วยน้ำอมฤตที่พระราหูได้ดื่มนั้นไหลไปจนถึงกลางตัวพระราหู ครึ่งบนของพระราหูที่ถูกตัดออกจึงกลายเป็นอมตะ ส่วนครึ่งล่างนั้นได้กลายมาเป็นพระเคราะห์องค์ที่ 9 แห่งเหล่าเทวดา นพเคราะห์ คือพระเกตุ จากนั้นเมื่อใดที่พระราหูได้พบเจอพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ พระราหูจะจับมากลืนกินด้วยความโกรธแค้นที่เทวดาทั้งสององค์นำเรื่องไปทูลพระนารายณ์ แต่อมไว้ในปากได้ไม่นาน ก็ต้องคายออกมา เพราะทนความร้อนและรัศมีของเทวดานพเคราะห์ทั้งสองไม่ได้ เกิดเป็นเหตุของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา ตามคติความเชื่อของคนโบราณ

 พระราหู

 

ความเชื่อทางโหราศาสตร์

        ตามคติความเชื่อในวิชาโหราศาสตร์ พระราหู หรือ ดาวราหู คือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ ดังนั้น เมื่อดาวราหูจรเข้าทับลัคน์, ลัคน์วัย, อายุจรของบุคคลใด ชีวิตของเขาจะต้องพบกับความวุ่นวาย อุปสรรค การเปลี่ยนแปลง เจ็บป่วย หนี้สินอย่างใดอย่างหนึ่ง

 พระราหู

 

ความเชื่อของชาวพุทธ

        สำหรับชาวพุทธ เชื่อว่าพระราหูช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี เมตตา มหานิยม แคล้วคลาด โชคลาภ ป้องกันเสนียตจัญไร คุณไสย และภูตผีปีศาจได้ เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี จะเกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญก้าวหน้า โดยดาวราหูนั้นจะมีเลข 8 เป็นสัญลักษณ์ และมีกำลังเท่ากับ 12 ผู้ที่เชื่อเรื่องราหูนิยมบูชาด้วยเครื่องสีดำ 8 อย่าง หรือ 12 อย่างก็ได้ มีทั้งของคาว ของหวาน น้ำสีดำ ได้แก่ ไก่ดำ เหล้าดำ กาแฟดำ เฉาก๊วย ถั่วดำ ข้าวเหนียวดำ ขนมเปียกปูน และไข่เยี่ยวม้า คนที่เหมาะไหว้พระราหูได้ดีนั้นคือ คนที่เกิดวันพุธกลางคืน วันเสาร์ วันอังคาร เพราะเป็นวันของตัวเอง เป็นคู่มิตรกัน

 

บทสวดบูชาพระราหู

         “กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ”

 

พระคาถาสุริยะบัพพา

        “กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ”

 

พระคาถาจันทรบัพพา

        “ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตังมะมะตัง วะติตัง เสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ”

 

คำถวายของบูชาพระราหู

         “นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ”

ข้าแต่พระราหู เทพแห่งโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด ข้าขอบูชาท่านด้วยของดำ (8 หรือ 12 อย่าง) ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากโรคภัย และอันตรายใด ๆ ขอให้ท่านประทานพร โชคลาภ ความร่ำรวย ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้า ด้วยเทอญ..”

 

คาถาบูชาพระราหู (ท่อง 12 จบ)

        “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” จากนั้นกล่าว ชื่อ นามสกุล ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12 อย่าง) ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า อธิษฐานเรื่องอื่นๆ ที่ปรารถนา...

 

คาถาลาของไหว้

        เมื่อธูปใกล้หมดให้ลาของไหว้ และสวด “เสสัง มังคะลา ยาจามิ” จากนั้นสามารถนำของไหว้มารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ หรือจะนำไปอาบไปดื่มก็ได้ โดยก่อนรับประทานหรือนำไปดื่มไปอาบให้ท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” (ตามแบบฉบับของวัดศีรษะทอง ต้นตำรับการไหว้พระราหู)

 

        การบูชาพระราหู เชื่อว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ หากท่านใดสนใจบูชาวัตถุมงคล เครื่องราง พระบูชา จี้พระราหู สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเรา Amulet24 หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาได้ฟรีโดยทีมงานผู้ชำนาญการ แอดไลน์ @Amulet24

เสริมสิริมงคล คุ้มครองป้องกัน ที่พึ่งทางใจในวันเกษียญ

        เมื่อถึงวัยเกษียณ อาจจะทำให้ใครหลายๆ ท่านรู้สึกใจหาย ไม่ว่าจะเกษียณตามวาระการทำงานหรือตั้งใจเกษียณตัวเองออกมา เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่อีกครั้งในชีวิต อาทิ ทางด้านการเงิน คนที่เคยอยู่ในระบบงานประจำ ก็ต้องยอมรับว่ารายได้หลักอาจจะไม่เหมือนเดิม บางคนยังโชคดีที่มีบำเหน็จบำนาญ แต่ก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรมารองรับ อย่างไรก็ตาม คนเราควรจะต้องวางแผนเผื่อไว้ในวัยเกษียณ เพื่อให้ไม่ต้องรู้สึกวุ่นวายจนเกินไป เตรียมพร้อมจิตใจใหแมตตากับตัวเอง อย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานหาเงินจนลืมไปว่าอนาคตเราต้องมีวันที่ชีวิตเป็นของเราบ้าง และให้ความรักกับคนอื่นๆ ถ้าเราให้ความรักกับคนอื่น พยายามคิดบวกในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิต เมื่อใจผ่อนคลาย เราก็จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้าใจ สุดท้าย อย่าลืมทบทวนใจของตัวเอง เพื่อจะได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่

        ทั้งนี้ เมื่อทางกายเราพร้อมที่จะเดินต่อ ทางใจก็ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน การมีที่พึ่งทางใจบ้าง ก็เป็นเรื่องไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะวัยเกษียณ เราจะเห็นได้ว่ารุ่นปู่ย่าตายาย พ่อแม่เรา ได้พระพุทธรูปมาบูชามากมาย จากเพื่อนพ้องน้องพี่ ฉะนั้น เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเลือกเช่าบูชาให้บุคคลใกล้ตัวที่ถึงวัยเกษียณแล้วนั้น ทาง Amulet24 ขอแนะนำ พระพุทธรูป พระอริยสงฆ์ เกจิอาจาร์ย ซึ่งนับเป็นของขวัญมอบให้ผู้เกษียณสำหรับชาวพุทธ ซึ่งนอกจากจะแทนคำอวยพรให้เจอแต่สิ่งดีๆ ยังมอบให้เป็นที่พึ่งทางใจเช่นกัน เรียกได้ว่าดีต่อใจทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี โดยทีมงานผู้มีความรู้ แอดไลน์ @Amulet24

สิริมงคลแทนพรจากพระ

บรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์

บรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์

หน้าตัก
5 นิ้ว ปี 53 เนื้อชนวนรมดำ อุดไม้ช่อฟ้าวัดระฆัง

พระเกจิ หลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว โดย หลวงปู่เจือ ปิยสีโล เป็นประธานจุดเทียนชัย และสุดยอดพระเกจิทั่วประเทศ พิธีพุทธาพิเษก พิธีพุทธาภิเษก ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ รวม ๓ วาระ วาระที่ ๑ พิธีพุทธาภิเษก วันที่ ๒๖ พ.. ๕๒ ณ วิหารศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว โดย หลวงปู่เจือ ปิยสีโล เป็นประธานจุดเทียนชัยและปลุกเสก วาระที่ ๒ พิธีพุทธาภิเษก ๗ ม..๕๓ ณ อุโบสถวัดเจ้าอาม พระราชประสิทธิวิมล เป็นประธานจุดเทียนชัย พระโสภณธรรมเมธี วัดสุวรรณคีรี พระครูพิพัฒน์วรคุณ วัดมะกอก วาระที่ ๓ พิธีสมโภชน์ ๘-๑๐ ม..๕๓ สวดพระคาถาโพชฌังคปริตร พุทธมนต์โอสถ ๑๐๘ คาบ ณ อุโบสถวัด เจ้าอาม รวม ๓ วัน

ชื่อวัด วัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

พุทธคุณ : ความเชื่อเป็นมงคล ปราศจากโรคภัย แคล้วคลาดปลอดภัย ร่มเย็นเป็นสุข อาราธนาติดบ้านไว้ป้องกันภัย สิ่งไม่ดีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัว

พระบูชาพระสังกัจจายน์กวักทรัพย์

พระสังกัจจายน์

หน้าตัก
3 นิ้ว เนื้อวัตถุมงคลชนิดโลหะ

พระเกจิ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร, หลวงพ่อรวย วัดตะโก, หลวงพ่อสิน หลวงพ่อเชย วัดละหารไร่

ชื่อวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

พุทธคุณ : เมตตา บารมี แคล้วคลาดปลอดภัย อาราธนาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนและผู้บูชา


พระบูชา พระไพรีพินาศ

พระบูชา พระไพรีพินาศ ภปร.

เนื้อโลหะ ปิดทองคำเปลวแท้ ปี 42 หน้าตัก 4.5 นิ้ว

พระเกจิ พระเกจิคณาจารย์หลายรูป

ชื่อวัด วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

พุทธคุณ : ป้องกันศัตรูอาฆาตร้าย หากใครคิดร้ายจะแพ้พ่ายไป หากใครทำสิ่งไม่ดีใส่จะสะท้อนกลับคืนไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีศัตรู ผู้ที่คิดร้าย ต่อเราเป็นอย่างมาก แต่ผู้บูชาพระไพรีพินาศจะต้อง ไม่คิดแค้น อาฆาตมาดร้ายต่อผู้อื่นด้วย

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี แสดงเทศนาคัมภีร์

เนื้อทองเหลืองรมดำ หน้าดัก 2.5 นิ้ว

พระเกจิ : หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว,หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน,หลวงพ่อจง วัดสังฆาราม

ชื่อวัด : วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

พุทธคุณ : บูชาเป็นสิริมงคล ปกป้องคุ้มภัยครอง แคล้วคลาด พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลาย รวมไปถึงด้านเมตตามหานิยม อาราธนาติดบ้านไว้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


หลวงพ่อวัดไร่ขิง

หลวงพ่อวัดไร่ขิง

เนื้อทองเหลืองขัดเงา หน้าตัก 5 นิ้ว

พระเกจิ อธิษฐานจิตโดย พระเกจิคณาจารย์

ชื่อวัด วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม

พุทธคุณ : เมตตามหานิยม โชคลาภ หนุนลาภยศ ช่วยให้ผู้คนแคล้วคลาดรอดตายได้ แม้เพียงตั้งจิตระลึกถึง และให้พรตามความปรารถนาของผู้ที่ศรัทธา

ประวัติแม่ชีบุญเรือน โรงบุญเติม ฆราวาสผู้เปี่ยมด้วยธรรม

        หากพูดถึงบุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุในพระธรรม คุณแม่บุญเรือน โรงบุญเติม เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่หลายคนให้ความเลื่อมใสศรัทธาไม่แพ้เกจิอาจารย์หลายท่าน แม่ชีบุญเรือนคือมหาอุบาสิกาที่เปี่ยมไปด้วยด้วยคุณงามความดี มีคุณธรรมและเมตตาธรรม รักการทำบุญสร้างกุศล ชอบไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามต่าง ๆ จนบรรลุธรรมและแสดงปาฏิหาริย์จนเหล่าลูกศิษย์ลูกหาให้ความศรัทธาเลื่อมใส อีกทั้งคุณแม่บุญเรือนยังเป็นสตรีเพศผู้สร้างตำนาน “พระพุทโธน้อย” พระเครื่องอันโด่งดังในสมัยก่อน ซึ่งมีพุทธคุณเรื่องการขอพรว่ากันว่ามุ่งหวังสิ่งใดก็จะสำเร็จสมความตั้งใจ อีกทั้งแคล้วคลาดภยันตรายทั้งปวง เมตตาบารมี โชคลาภ ค้าขายรุ่งเรือง เจรจาการงานลุล่วง

 คุณแม่บุญเรือน

 

ประวัติของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

คุณแม่บุญเรือน กลิ่นผกาเกิดเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 4 ปีมะเมียขึ้น 15 ค่่าเวลา 11.20 น. หรือตรงกับวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2437 ท่านได้ก่าเนิดในครอบครัว ที่มีฐานะค่อนข้างยากจน มีนายยิ้ม กลิ่นผกา เป็นบิดา และมี นางสวน กลิ่นผกา เป็นมารดา

        สถานที่เกิดอยู่ที่คลองสามวา อ่าเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร ต่อมาบิดามารดาของท่านได้ ย้ายไปอยู่ที่ต่าบลบางปะกอก อ่าเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี อยู่ในละแวกบ้านชาวสวน ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนตามอัตภาพของสตรีเพศในสมัยก่อน แต่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบ้านการเรือนเป็นอย่างดี เมื่ออายุได้ 15 ปี ท่านได้รับตำราหมอนวดและการฝึกอบรมจากอาจารย์กลิ่นหมอนวดที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ ท่านสนใจศึกษาจนแตกฉานจนกลายเป็นหมอนวดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก โดยท่านไม่เคยคิดค่านวดค่ารักษาแม้ครั้งเดียว แต่จะให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์กลิ่นตลอด

 

        ต่อมาท่านได้รู้จักหลวงตาพริ้งซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบางปะกอก ผู้มีศักดิ์เป็นลุงและเริ่มได้รับการสั่งสอนเรื่องธรรมะ ท่านยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาและรักงานบุญงานกุศลยิ่งขึ้น ท่านมักถือศีล เจริญภาวนา และฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสัมพันธวงศ์อยู่เป็นเนืองนิตย์ ในที่สุดท่านก็เข้าสู่พุทธศาสนาอย่างเต็มตัวโดยการบวชชี และด้วยความตั้งใจมั่นในการบำเพ็ญเพียร เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ท่านสามารถบรรลุธรรมอันวิเศษสำเร็จ "จตุตถฌาณ 4" และ "อภิญญา 6" อันเป็นอานิสงส์สูงสุดแห่งชีวิต แม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม ละสังขารเมื่อปี 2507 นับได้ว่า "แม่ชีบุญเรือน" เป็นตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนผู้สละแล้ว เพื่อเข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 พระพุทโธน้อย

 

"พระพุทโธน้อย" เป็นพระเครื่องขนาดเล็กที่ท่านสร้างขึ้นและอธิษฐานจิตให้ไว้แก่วัดอาวุธวิกสิตาราม ตำบลบางพลัดนอก ธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2496 เป็นพระพิมพ์แบบครึ่งซีก กรอบทรงสามเหลี่ยม ด้านหน้า องค์พระประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย เหนือฐานบัวสองชั้น พระเกศเป็นมุ่นเมาลี พระนาสิกเป็นสันนูน พระเนตรเป็นเม็ดกลมนูน และพระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำมนต์ ส่วนด้านหลัง มีอักขระขอมจารึกเป็นเส้นลึกอ่านว่า "พุทโธ" แม้จำนวนสร้างจะมากถึงหนึ่งแสนองค์ แต่ด้วยความศรัทธาในตัวผู้สร้างและพุทธคุณเป็นเลิศปรากฏครบครันทั้งด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด เจริญด้วยโภคทรัพย์ และกำจัดโรคร้าย ทำให้ "พระพุทโธน้อย" หมดไปภายในเวลาอันรวดเร็ว "พระพุทโธน้อย" นับเป็นพระเครื่องเก่าแก่และน่าสะสมมากพิมพ์หนึ่ง ด้วยพุทธคุณที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ที่เคารพศรัทธาและกราบไหว้สักการะไม่ขาด ว่ากันว่ามุ่งหวังสิ่งใดก็จะสำเร็จสมความตั้งใจอีกทั้งแคล้วคลาดภยันตรายทั้งปวง

 

        โดยเฉพาะที่ วัดสัมพันธวงศ์ ท่านเป็นผู้นำในการจัดตั้งคณะผู้ร่วมบุญในนาม "คณะสามัคคีวิสุทธิ" ซึ่งช่วยเหลืองานบุญงานกุศลต่างๆ ตลอดจนรักษาโรคภัยไข้เจ็บนานัปการด้วยอำนาจพระพุทธคุณแก่ทุกคนอย่างเต็มที่ ไม่เลือกชั้นวรรณะด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่และยึดถือหลักการบริจาคและการให้เป็นหลักสำคัญ ทำให้พุทธคุณของ "พระพุทโธน้อย" ที่ท่านจัดสร้างมีความเข้มขลังเป็นที่ปรากฏ เป็นที่นิยมสะสมในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่อง รวมถึงลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ทราบชื่อเสียงกิตติศัพท์ของแม่ชีบุญเรือน

 

        วัตถุมงคลของแม่ชีบุญเรือนนอกจากจะมี พระพุทโธน้อย ที่ได้รับความนิยมยังมี พระชัยวัฒน์พุทโธ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีสรรพคุณครอบจักรวาล มีอานุภาพกันภัย รักษาโรคภัย สีผึ้ง รุ่นนี้ทางวัดอาวุธได้นำมวลสารเก่า ของแม่ชีบุญเรือนมาผสม จึงมีพุทธคุณ คุ้มครองรักษาผู้มีติดตัวไป มีอานุภาพทางด้านโภคทรัพย์

 พระคาถาฉิมพลี ของ คุณแม่บุญเรือน

 

พระคาถาฉิมพลี ของ คุณแม่บุญเรือน

ตั้งนะโม 3 จบ

" นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโรสุ

วรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา

พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม "

        ทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาและประวัติ คุณแม่บุญเรือน โรงบุญเติม วัดสัมพันธวงศ์ และที่มาของวัตถุมงคลอันเป็นตำนานของแม่ชีบุญเรือนที่มีพุทธคุณในหลายด้าน ทั้งในเรื่องของโชคลาภ ค้าขาย การรักษาโรค ขอพรสิ่งใดก็มักจะสมปราถนา หากท่านใดสนใจสามารถปรึกษาได้ฟรีโดยทีมงานผู้ชำนาญการ แอดไลน์ @Amulet24

ท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นเจ้าแห่งการปกปักรักษา เมตตามหานิยมและโชคลาภทั้งหลาย

        ท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นเจ้าแห่งการปกปักรักษาลความมั่งคั่ง ซึ่งการกราบไหว้เสริมสิริมงคล บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน หนึ่งในการบูชาที่โด่งดังและเป็นที่นิยมคงหนีไม่พ้น “ท้าวเวสสุวรรณ” โดยท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา อนึ่ง คือเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร โดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา และเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล ในทางศาสนาฮินดู เรียกอีกชื่อว่าท้าวกุเวร พระซัมภลของทิเบต หรือ ตัวเหวินเทียนหวังของจีน ดังนั้น ท่านจึงเป็นเทพองค์หนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือในหลายๆ ประเทศ

        นอกจากนี้ สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณว่า คือพระยายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์มียักษ์และคุยหกะ (ยักษ์ผู้เฝ้าขุมทรัพย์) เป็นบริวาร ด้วยเหตุนี้เราจึงพบรูปปั้นยักษ์ หรือรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณตามวัดต่างๆ 

รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณ

 • รูปยักษ์ยืนถือกระบองยาว กายสีเขียว มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทองมือขวาถือตะบอง มือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมิให้ (เทวดา) ทำผิด มีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการ ตั้งแต่แรกตั้งกรมอัยการ เนื่องจากยกกระบัตร (ชื่อเรียกอัยการในอดีต) มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกัน ผู้มีอาชีพสัปเหร่อหรือประหารชีวิตนักโทษ มักพกพาเป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันภัยจากวิญญาณร้าย
 • รูปยักษ์สามขามีฟันแปดซี่ มีสี่กรพระวรกายสีขาว สวมอาภรณ์งดงามมีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่พระเศียร แต่มีรูปกายพิการ ร่างกายกำยำดูแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มือขวาถือกระบอกยาว มียักษ์เป็นบริวาร ยักษ์จะเป็นพวกกายทิพย์พวกหนึ่งมีสันดานที่แตกต่างกัน บางตนมีสันดานดีประกอบด้วยศีลธรรม บางตนมีสันดานร้ายจิตใจเต็มไปด้วยโทสะโมหะ
 • รูปร่างมนุษย์ จะมีรูปลักษณ์ชายพุงพลุ้ย เป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้ไม่ขาด เจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ไหลมาไม่ขาดสาย

        ล่ำลือกันว่าท้าวเวสสุวรรณ ชอบให้ทรัพย์แก่ผู้ประพฤติดี ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย สัญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐี อาทิ ท้าวรัตคัน ผู้มีเพชรเต็มพุง ท้าวกุเวรรัตนบดีผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ ท้าวธเณศวรเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ ท้าวเวสสุวรรณยิ่งด้วยทอง ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพอสูรที่มีอำนาจปกปักรักษา มีบทบาทปกครองภูตผีปิศาจที่เกเร มีอำนาจทางด้านการเงิน เพราะเป็นผู้รักษาขุมทรัพย์ของแผ่นดิน เป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่ง

        ท่านใดที่ชีวิตติดขัด การเงินการงานโชคลาภไม่ดี วันนี้ทาง Amulet24 จะมาแนะนำวิธีการสักการะพร้อมคาถาบูชาเพื่อเสริมส่งวาสนา ขจัดสิ่งอัปมงคล ได้รับเมตตามหานิยม ปลอดภัยแคล้วคลาด หรือสามารถรับคำปรึกษาฟรี โดยทีมงานผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แอดไลน์ @Amulet26

แนะนำวิธีการสักการะพร้อมคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 • จุดสักการะธูป 9 ดอกและถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก บางสถานที่จะถวายเครื่องสักการะที่เป็นผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม, กล้วย, องุ่น, แอปเปิลแดง, สับปะรด (ใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีสีแดงแทนได้ เช่น แก้วมังกร หรือทับทิม)
 • ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ  9 จบ

นะโม 3 จบ

"อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ"

        สำหรับผู้ที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ ด้วยการกราบไหว้ และนำคุณธรรมของตัวท่านไปปฏิบัติด้วย จะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้า และร่ำรวย มีความสุขอย่างแน่นอน

ท้าวเวสสุวรรณ พุทธคุณแรง พกไว้อุ่นกาย สบายใจ

ตะกรุดท้าวเวสสุวรรณ เลี่ยมกรอบผ่าหวายลายฉลุ วัดจุฬามณี

ตะกรุดท้าวเวสสุวรรณ เลี่ยมกรอบผ่าหวายลายฉลุ วัดจุฬามณี

พระเกจิ : หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

ชื่อวัด : นำออกให้เช่าบูชาโดย วัดศรีบัวบาน จ.ลำพูน จ.นครราชสีมา

พุทธคุณ : มีอำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเศรษฐี ขจัดสิ่งอัปมงคล ปกป้องคุ้มครองคนที่ประพฤติดี ให้ปลอดภัยจากอันตราย

เหรียญจำปีเล็ก ท้าวเวสสุวรรณหน้ายักษ์ วัดจุฬามณี ปี 65

เหรียญจำปีเล็ก ท้าวเวสสุวรรณหน้ายักษ์ วัดจุฬามณี ปี 65

พระเกจิ : พระอาจารย์อิฏฐ์ ภทฺจาโร วัดจุฬามณี และพระเกจิคณาจารย์หลายรูป

ชื่อวัด : นำออกให้เช่าบูชาโดย วัดศรีบัวบาน จ.ลำพูน

พุทธคุณ : ป้องกันภูตผีปีศาจ เสริมสิริมงคลดวงชะตา แคล้วคลาดปลอดภัย โชคลาภด้านการค้าขาย กระทำการสิ่งใดสำเร็จทุกประการ

กำไลท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 63

กำไลท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 63

พระเกจิ : หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺจาโร วัดจุฬามณี และพระเกจิคณาจารย์หลายรูป

ชื่อวัด : นำออกให้เช่าบูชาโดย วัดศรีบัวบาน จ.ลำพูน

พุทธคุณ : ปลอดภัยแคล้วจากอันตราย เจริญโชคลาภและเสริมทรัพย์สมบัติให้แก่ผู้บูชา

มูเตลู ขอพรจากเทพองค์ไหน ช่วยด้านใดบ้าง

        เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดที่ต้องหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ สายมูเตลูทั้งหลายก็ไม่พลาดที่จะกราบไหว้บูชาขอพรจากเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ค้าขาย ความรัก การงาน ครอบครัว สุขภาพ เพื่อให้สมปราถนาดั่งใจหวัง โดยเทพที่เราเคารพบูชาอยู่ทุกวันนี้นั้น สามารถช่วยในเรื่องใดบ้าง มาดูกัน

พระพิฆเนศ 

พระพิฆเนศ

        พระพิฆเนศ  เป็นเทพในศาสนาฮินดู และเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางจิตใจของคนไทยหลายคน มีความเชื่อว่าองค์พระพิฆเนศจะช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยให้ประสบความสำเร็จ สุขสมหวังดั่งปรารถนา เป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ หากขอพรใดๆ ที่ไม่เกินวาสนาบารมี ย่อมประสบความสำเร็จ สมหวังดังปรารถนา พระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาล ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน การงาน การเงิน หรือความรัก องค์พระพิฆเนศจะช่วยปัดเป่าอุปสรรค แก้ไขปัญหาต่างๆ

พระราหูพระราหู

        พระราหูคือเทพอสูรและเทวดานพเคราะห์อีกองค์หนึ่งที่คนไทยนิยมกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เชื่อว่าช่วยกลืนกินสิ่งชั่วร้าย ดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ แก้ชง หนุนดวง เสริมดวงชะตา เมตตา ค้าขาย โภคทรัพย์ เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ติดต่อเจรจาธุรกิจราบรื่น แคล้วคลาด กันภัย กระทำการสิ่งใดสำเร็จทุกประการ

;
พระพรหมสี่หน้า

 

พระพรหมสี่หน้า

        พระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล มีความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณเกี่ยวกับพระพรหมว่า เสริมสิริมงคล เสริมดวงชะตา เมตตาค้าขาย โภคทรัพย์ เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ติดต่อเจรจาธุรกิจราบรื่น แคล้วคลาด กันภัย กระทำการสิ่งใดสำเร็จทุกประการ

เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิม

        พระแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา เป็นเทพที่มีความอ่อนโยน เมตตาต่อมนุษย์และสัตว์โลกเสมอ ดังนั้นหากใครมีปัญหาทุกข์ใจในชีวิต ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ท่านสามารถอธิษฐานขอพรกับท่านได้ทุกเรื่อง เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนและผู้บูชา เมตตา บารมี แคล้วคลาดปลอดภัย

เทพทันใจรวยล้นฟ้า


เทพทันใจรวยล้นฟ้า

        เทพทันใจคือ เทพทันใจเป็นเทพที่รักษาองค์พระบรมเกศาธาตุที่เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ณ ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเทพทันใจช่วยบันดาลพรให้สมปราถนารวดเร็ว ทันใจ ให้โชคลาภ สุขภาพ การ เงิน การงาน การค้า ธุระกิจการต่างๆ แคล้วคลาดปลอดภัย ชีวิตราบรื่นร่มเย็นเป็นสุข สมกับคำว่า เทพทันใจ นั่นเอง

พระตรีมูรติพระตรีมูรติ

        พระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู พระตรีมูรติ (พระทัตตาเตรยะ) มีความหมายว่า รูปสาม ซึ่งหมายถึง การรวมมหาเทพทั้ง 3 ที่ได้รับการนับถือ ทั้งศาสนาฮินดู และศาสนาพราหมณ์ คือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ ซึ่งการรวมอานุภาพของมหาเทพทั้ง 3 พระองค์ ไว้ในองค์เดียวกัน เชื่อว่าสามารถบันดาลพรในด้านความรัก ความผาสุข ความสำเร็จ ความสมหวังทุกประการ

ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณ

        ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร โดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา และ เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล กราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคล เสริมดวงชะตา เสริมอำนาจวาสนาบารมี แคล้วคลาดปลอดภัย โชคลาภค้าขาย เมตตามหานิยม กระทำการสิ่งใดสำเร็จทุกประการ

พญาครุฑพญาครุฑ

        ในตำนานพญาครุฑคือสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากในเมืองฟ้าป่าหิมพานต์ เป็นเจ้าแห่งเวหา เป็นมหาอํานาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิอํานาจอันเฉียบขาด มีความเชื่อกันว่าหากเรานำมาบูชาสามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสยต่างๆ ได้ ภูติผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้ เป็นสื่อนําความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์เข้ามาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัยและเป็นคงกระพัน

พญานาค


พญานาค

        เป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่ สง่างาม เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์ นิยมบูชาเรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภ เมตตามหานิยมผู้คนรักใคร่ เงินทองไหลมาเทมา การทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง อาราธนาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนและผู้บูชา

 

        อย่างไรก็ตาม การกราบไหว้บูชาขอพรเทพองค์ไหน ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการหมั่นความดี อยู่ในศีลธรรมอันดีงามอยู่เสมอ เพราะความดีจะช่วยหนุนนำให้คุณนั้นพบเจอแต่สิ่งดีดี ไม่ต้องรอขอพรจากเทพองค์ใดเลย และหากคุณต้องการบูชาเทพเพื่อกราบไหว้ขอพร สามารถเลือกบูชาองค์เทพได้ที่เว็บไซต์ของเรา Amulet24 หรือปรึกษาได้ฟรีโดยทีมงานผู้ชำนาญการ แอดไลน์ @Amulet24

พระพุทธรูป ที่คนไทยนิยมบูชาในบ้าน

        พระพุทธรูป อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธนิยมบูชาไว้ในบ้าน เนื่องจากพระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า เพื่อให้เราได้กราบไหว้เคารพบูชา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน โดยพระพุทธรูปแท้จริงแล้วนั้นในอดีตสร้างขึ้นเพื่อให้มีรูปลักษณ์ลักษณะภายนอกให้ใกล้เคียงพระพุทธเจ้ามากที่สุด แต่ในปัจจุบันนั้นนอกจากพุทธเจ้าที่ชาวพุทธนับถือศรัทธาแล้ว ยังมีพระสงฆ์ระดับเกจิอาจารย์หลายท่านที่หลายคนเลื่อมใส เชื่อถือ ศรัทธา จึงมีการสร้างพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์เหมือนพระสงฆ์รูปนั้น เพื่อให้ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธานำกลับไปบูชาที่บ้านเช่นเดียวกัน

 

        สำหรับใครที่กำลังมองหาพระพุทธรูปเพื่อนำไปกราบไว้สักการบูชาที่บ้าน Amulet24 ได้รวบรวมพระพุทธรูปยอดนิยม พระพุทธคุณเด่น ที่คนไทยนิยมบูชาในบ้านมาให้แล้ว

 หลวงพ่อโสธร เสาร์5 ฐานแดง


หลวงพ่อโสธร
เสาร์5 ฐานแดง เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 นิ้ว
        บูชาในบ้านเสริมมีความเจริญในลาภยศ อำนาจบารมี เพิ่มยศเพิ่มตำแหน่ง เจริญในหน้าที่การงาน มีทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ขาดสาย และช่วยบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ให้แก่ผู้บูชา ผ่านการทำพิธีโดยพระเกจิ ท่านเจ้าประคุณพระปริยัติวโรปการ และพระเกจิคณาจารย์หลายรูป ณ วัดนาคกลางวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างคือ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม บูรพาจาริยานุสรณ์ วัดนาคกลางวรวิหาร

 สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เนื้อทองเหลืองรมดำ หน้าตัก 4.5 นิ้ว
        ว่ากันว่าผู้ใดได้ครอบครองบูชาพระสมเด็จรุ่นนี้ไว้ ประดุจเหมือนเหมือนมีพระ ๒๘ อรหันต์คุ้มครองซึ่ง เป็นเลิศด้านปัญญา เลิศด้วยฤทธิ์ และเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ พระพุทธรูปมีส่วนประกอบของชนวนพระเก่าวัดอินทรวิหาร,แผ่นจารพระเกจิอาจารย์ ผ่านการทำพิธีโดยพระเกจิคณาจารย์หลายรูป วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อบูรณะเสนาสนะวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

 หลวงพ่อวัดไร่ขิง

 

หลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองเหลืองขัดเงา หน้าตัก 5 นิ้ว
        นิยมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล,ปกปักรักษา,มีความศักดิ์สิทธิ์ตามผู้อธิษฐาน พระพุทธรูปมีส่วนประกอบของชนวนเก่าของวัด แผ่นจารพระเกจิทั่วประเทศ ผ่านการทำพิธีโดยพระเกจิคณาจารย์หลายท่าน ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม

 พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์

 

พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลืองขัดเงา สูง 16 นิ้ว
        บูชาในบ้าน ความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน ปกปักรักษา คุ้มครองภัย ร่มเย็นเป็นสุข พระพุทธรูปมีส่วนประกอบของ ชนวนแผ่นจารอักขระจากพระเกจิคณาจารย์ ชนวนเก่าของวัตถุมงคลต่างๆ วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อสมทบทุนบำรุงเสนาสนะ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ผ่านการทำพิธีโดยการอธิษฐานจิตโดย พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังหลายรูป

 หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา

 

หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลืองขัดเงา หน้าตัก 5 นิ้ว พิมพ์ใหม่
        นิยมบูชาในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน ปกปักรักษา คุ้มครองภัย ร่มเย็นเป็นสุข พระพุทธรูปมีส่วนประกอบของชนวนแผ่นจารอักขระจากพระเกจิคณาจารย์ ชนวนเก่าของวัตถุมงคลต่างๆ วัตถุประสงค์การสร้างเพื่อสมทบทุนบำรุงเสนาสนะ วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี ผ่านการทำพิธีโดยการอธิษฐานจิตโดย พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังหลายรูป

 หลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวด เนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์ หน้าตัก 7.5 นิ้ว
        พุทธคุณเด่นด้านแคล้วคลาด สุดยอดด้านนิรันตราย เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี พระพุทธรูปมีส่วนประกอบของดินกากยายักษ์ ว่านมงคล สร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด องค์ใหญ่ ณ สถานปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

 

หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลืองขัดเงา หน้าตัก 5 นิ้ว
        นิยมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน ปกปักรักษา คุ้มครองภัย ร่มเย็นเป็นสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโชคลาภมั่งคง พระพุทธรูปมีส่วนประกอบของชนวนแผ่นจารอักขระจากพระเกจิคณาจารย์ ชนวนเก่าของวัตถุมงคลต่างๆ วัตถุประสงค์การสร้างเพื่อสมทบทุนบำรุงเสนาสนะ วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ ผ่านการทำพิธีโดยการอธิษฐานจิตโดย พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังหลายรูป

 

        และทั้งหมดนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่ Amulet24 ที่ได้รวบรวมมาให้ทุกท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการสักการบูชาในบ้าน โดยแต่ละองค์นั้นก็มีที่มาและพระพุทธคุณที่ดีแตกต่างกัน หากท่านต้องการบูชาพระพุทธรูปอื่น ๆ สามารถหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเราหรือได้ฟรีโดยทีมงานผู้ชำนาญการ แอดไลน์ @Amulet24

วัตถุมงคล พกไว้หนุนดวง โชคลาภทันใจ

การค้าขายให้รุ่งเรืองและความร่ำรวยนั้นขึ้นอยู่กับความขยันและฝีมือของตัวเรา แต่ในบางครั้งเราก็ต้องอาศัยโชคชะตาเข้าช่วย การมีวัตถุมงคลติดตัวไว้ก็เป็นอะไรที่ช่วยให้เราสบายใจยิ่งขึ้น โชคลาภที่ประทานมาให้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ลองหาวัตถุมงคลเหล่านี้ติดตัวไว้ อาจจะทำให้คุณได้โชคลาภแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ การมีวัตถุมงคลช่วยเสริมโชคลาภ นำเงินทองเข้าบ้านได้ บูชาให้ถูกต้อง เงินหล่นทับแน่นอน ทั้งนี้ ทางเรารับปรึกษาฟรีโดยทีมงานผู้มีความรู้ แอดไลน์ @Amulet24

แนะนำวัตถุมงคล เงินหล่นทับ รวยไม่รอใคร


พระปิดตา เจ้าปู่ศรีสุทโธ

 

ชุดกรรมการ พระปิดตา คุณแม่บุญเรือน เนื้อน้ำมันผงพุทโธ ตะกรุดทองคำ เงิน ทองแดง

พระเกจิ : พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม,พระราชปริยัติโมลี เจ้าคณะจังหวัดระยอง(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสารนาถธรรมาราม,

ชื่อวัด : พระครูปลัดภุชงค์ วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ

พุทธคุณ : เด่นด้านโชคลาภมั่งคั่ง ร่ำรวย เพื่อความเจริญรุ่งเรือง สำเร็จทุกประการตามที่หวัง เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย

เพชรนาคาธิบดี เพชรคละสี รุ่นสมบัตินาคาศรีสุทโธ

พระเกจิ : ได้นำมวลสารไปให้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังได้อธิษฐานจิตเดี่ยว อาทิเช่น โดย.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) ลพ.ชาญ วัดบางบ่อ ลพ.ฟู วัดบางสมัคร ลพ.เพิ่ม วัดป้อมแก้ว ลพ.พูน วัดบ้านแพน ลพ.รักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา ลพ.มาลัย วัดบางหญ้าแพรก และครูบาอริยชาต วัดแสงแก้วโพธิญาณ  

ชื่อวัด : มูลนิธิพุทธคยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

พุทธคุณ : เมตตามหานิยม มีแต่คนรักคนหลง ไปทางไหนทิศทางไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ เมตตาค้าขาย โชคลาภ โภคทรัพย์ แคล้วคลาด ปลอดภัย อาราธนาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นเป็นสุข

 กำไรน้องแมว ปลาตะเพียน

 

กำไรน้องแมว บันดาลทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงิน

พระเกจิ : หลวงปู่ถ้า อนาลโย หลวงปู่พรชัย พุทธสาโร หลวงปู่มหาศิลา สิริจนฺโท ญาท่านเขียว

ชื่อวัด : ให้เช่าบูชาโดย วัดโคกเลาะ จ.อำนาจเจริญ

พุทธคุณ : เสน่ห์เจรจา เสริมอำนาจ บารมี โชคลาภ เมตตา ค้าขาย แคล้วคลาดปลอดภัย

ปลาตะเพียนทอง เรียกทรัพย์ มั่งมีศรีสุข หลวงปู่อ่อง เนื้อฝาบาตร

พระเกจิ : หลวงปู่อ่อง

ชื่อวัด : วัดโคกเลาะ จ.อำนาจเจริญ

พุทธคุณ : เรียกทรัพย์ โชคลาภ ทำมาค้าขายคล่อง การเจรจาราบรื่น


ท้าวเวสสุวรรณ ทรายเงินทรายทอง

 

เหรียญจตุเทวประสิทธิ ลาภผลพูนทวี เศรษฐีพลิกดวง ๒ เมตตามหาบารมี เนื้อชนวนรมดำโบราณ

พระเกจิ : สมเด็จธงชัย เป็นประธานจุดเทียนชัย พร้อมทั้งนั่งปรกอธิษฐานจิตและพระเกจิคณาจารย์หลายรูปร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต

ชื่อวัด : นำออกให้เช่าบูชาโดย วัดศรีบัวบาน จ.ลำพูน

พุทธคุณ : โชคลาภค้าขาย ป้องกันภูตผีปีศาจ เสริมสิริมงคล เสริมดวงชะตา แคล้วคลาด เมตตามหานิยม กระทำการสิ่งใดสำเร็จทุกประการ

ทรายเงินทรายทองศักดิ์สิทธิ์ แม่ชีบุญเรือน

พระเกจิ : หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาสวิปัสสนา ,พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม,พระราชปริยัติโมลี เจ้าคณะจังหวัดระยอง(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสารนาถธรรมาราม

ชื่อวัด : วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

พุทธคุณ : นำไปหว่านในที่ดิน ที่ดิน ก็จะมีมูลค่าเพิ่ม บูชาติดบ้าน ก็ป้องกันไฟใหม้ พกติดตัวป้องกันภัยได้ทุกๆชนิด บ้านใดมีไว้สักการะบูชา มีทรายทองศักดิสิทธิ์นี่ประทับอยู่ บ้านนั้น อยู่เย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ พกติดตัว เกิดโชคลาภ ดียิ่ง

 ผ้ายันต์พญานาค ลิงเรียกทรัพย์

 

ผ้ายันต์บันดาลทรัพย์ พญาภุชงค์นาคราช

พระเกจิ : พระเทพรัตนนายก วัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน ประธานจุดเทียนชัย, พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก) ประธานดับเทียนชัย, พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย, พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม จ.นครพนม, พระศรีวิสุทธิเมธี วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ,พระครูบวรโพธิวัฒน์ วัดพระธาตุศรีคุณ จ.นครพนม, อธิษฐานจิดเดี่ยวโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม,หลวงปู่ญาท่านเขียน ปุญญกาโม สำนักสงฆ์ป่าช้ายางขี้นก(โพนสิม) .อุบลราชธานี

ชื่อวัด : นำออกมาให้เช่าบูชาโดยพระครูปลัดภุชงค์ พุ่มกุมาร เพื่อหาปัจจัยในวัตถุประสงค์ดังกล่าว

พุทธคุณ : โชคลาภไหลมาเทมา เสริมสิริมงคล แคล้วคลาด กันภัย เสริมดวงชะตา เมตตาค้าขาย เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน กระทำการสิ่งใดสำเร็จทุกประการ

ลิงเรียกทรัพย์ เนื้อทองแดงผิวไฟ

พระเกจิ : หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ, หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร, หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก, หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่, หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว, หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้, หลวงพ่อหม่ำ วัดนพรัตนาราม, หลวงพ่อเสนาะ วัดปงท่าข้าม, หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม

ชื่อวัด : วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร

พุทธคุณ : นำติดตัวจะบังเกิดลาภลอยอย่างคาดไม่ถึง เด่นทั้งด้านเมตตา และโชคลาภ

ย้อนตำนาน พญานาค เสริมโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์

ย้อนตำนาน พญานาค เสริมโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์

        หากพูดถึง พญานาค เชื่อว่าทุกท่านคงคุ้นเคยและได้ยินเรื่องราวตำนานพญานาคกันมาบ้างแล้ว เพราะในปัจจุบันยังคงมีการเล่าขาน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านละคร ภาพยนตร์ และข่าวเกี่ยวกับการพบเจอพญานาคอยู่เรื่อย ๆ นอกจากนี้เรามักจะได้เห็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับพญานาคในงาน จิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรมของไทย โดยเฉพาะภาพวาดตามอาคารวัดต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ตำนานพญานาคกับพระพุทธศาสนา ซึ่งพญานาคและศาสนา รวมถึงความเชื่อของคนไทยนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร วันนี้เรามาไขข้อข้องใจไปพร้อมกัน

 ตำนานพญานาค

ลักษณะของพญานาค

        ตามตำนานเชื่อว่าลักษณะของ พญานาค หรือ นาค เป็นงูใหญ่ ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาค โดยทั่วไปจะมีหงอนสีทอง มีตาสีแดง มีเกล็ดเหมือนปลา จะมีหลายสีตามแต่ตระกูลหรือบารมีของนาคนั้นๆ ที่สำคัญคือ ถ้าเป็นนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่ถ้าตระกูลสูงขึ้นไปก็จะมีตั้งแต่สามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียร และเก้าเศียร เป็นต้น โดยนาคจะแบ่งได้ ๔ ตระกูลใหญ่ ดังนี้ ๑.ตระกูลวิรูปักษ์ เป็นนาคผิวกายสีทอง ๒.ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคผิวกายสีเขียว ๓.ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคผิวกายสีรุ้ง ๔.ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคผิวกายสีดำ อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลและสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ พญานาคนั้นมีทั้งเกิดในนำและบนบก เกิดจากครรภ์และจากไข่ มีอิทฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ซึ่งตามความเชื่อ พญานาค คือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา

 ตำนานพญานาค

 

ตำนานพญานาค

        แม้จะเป็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่า "นาค”  หรือ พญานาค นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ แต่เรื่องราวตำนานของพญานาคก็ได้ปรากฏในเห็นอยู่ในประวัติศาสตร์หลายประเทศทั่วโลก  บางแห่งถือว่า พญานาคเป็นสัตว์ในนิยาย  บางแห่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ บางแห่งถือเป็นเทพเจ้า แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของโลก ตำนานพญานาคมักจะมีความลึกลับ ความศักดิ์สิทธิ์ หรือเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ สำหรับตำนานพญานาคนั้นมีค่อนข้างหลากหลาย ว่ากันว่าพญานาคมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียใต้ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขามีงูชุกชุม และด้วยเหตุที่งูนั้นมีพิษร้ายแรงชาวอินเดียจึงนับถืองู สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีเรื่องเล่าขานอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศเรา และประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีความเชื่อว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือในเมืองบาดาล อีกทั้งยังมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษา โดยมีลักษณะคล้ายรอยงูใหญ่

พญานาคกับพระพุทธศาสนา 

 

พญานาคกับพระพุทธศาสนา

        ในตำนานพุทธประวัติก็มีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคไว้หลายตอน เช่น กล่าวถึงพญามุจลินทร์ที่ได้ขนดตัวเป็นฐาน และแผ่พังพานเพื่อบังลมฝนให้พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ตรัสรู้ และทรงเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้นจิก (และเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรก) ส่วนตำนานบั้งไฟพญานาค ก็มีที่มาว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจำพรรษาอยู่นาน ๓ เดือน พญานาคในลำน้ำโขงก็ได้ออกมาแสดงความยินดี โดยมนุษย์มองเห็นเป็นดวงไฟที่ผุดขึ้นกลางแม่น้ำโขง ซึ่งจะเห็นได้ชัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือวันออกพรรษานั่นเอง

 พญานาคกับความเชื่อของคนไทย

 

พญานาคกับความเชื่อของคนไทย

        สำหรับความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับพญานาคนั้นมีมาอย่างยาวนาน เราจะเห็นได้จากวัฒนธรรมประเพณีและงานศิลปะมากมาย ทั้งในด้านวรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น "บันไดนาคที่เรามักจะเห็นจนคุ้นตาตามทางขึ้นวัดวาอารามต่าง ๆ โดยคัมภีร์ทางพุทธศาสนาจะกล่าวถึงพญานาคว่ามักจะแปลงกายเป็นมนุษย์เข้ามาฟังธรรมของพระพุทธองค์อยู่เสมอ ดังนั้น พญานาคจึงเป็นตัวแทนของผู้ใฝ่รู้ ผู้พร้อมจะขจัดความเป็นอวิชชา การสร้างบันไดนาคให้เดินขึ้นไปจึงเสมือนท่านเป็นผู้นำเราไปสู่ความพร้อมที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอน ส่วนการ บวชนาคนั้น เล่ากันว่าสมัยพุทธกาล มีนาคแปลงกายไปบวช ครั้นหลับร่างจึงกลับสู่ร่างเดิมทำให้พระทั้งหลายตกใจกลัว พระพุทธองค์จึงให้ลาสิกขา เพราะนาคเป็นเดรัจฉาน ยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ นาคได้ยินดังนั้นก็เสียใจ จึงร้องขอต่อพระพุทธเจ้าว่า ต่อไปภายหน้าแม้นาคจะบวชไม่ได้ แต่ขอให้ผู้ที่เตรียมตัวจะบวช มีชื่อเรียกว่า "นาค” ด้วยเหตุนี้จึงมีพิธี ทำขวัญนาค แห่นาค และบวชนาค ต่อมาภายหลัง และทำให้ต้องมีการ "ขานนาค” ที่พระคู่สวด ต้องถามบุคคลที่จะขอบวชพระเป็นภาษาบาลีว่า "มนุสฺโสสิ” ที่แปลว่า เป็นคนหรือเปล่า อันเป็นส่วนหนึ่งของการบวชพระในสังคมสืบต่อมาจนถึงไทยปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า "นาค” เป็น เทพแห่งน้ำ เพราะนาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ มีฤทธิ์บันดาลให้ฝนตกหรือไม่ตกก็ได้ เราจึงมีคำทำนายเรื่องนาคให้น้ำในแต่ละปีนั่นเอง

 

        และจากความเชื่อเหล่านี้เองได้เกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาในพญานาค ชาวพุทธหลายคนจึงนิยมบูชา พญานาค เพื่อกราบไหว้ สักการบูชา ขอพร เสริมโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนและผู้บูชา และหากท่านต้องการบูชาพญานาค ไว้ติดบ้าน ไว้ที่สำนักงาน หรือพกพาติดตัว ทางเว็บไซต์ของเรามีให้เลือกบูชาหลายแบบหลายขนาด ที่สำคัญเป็นของแท้ โดยผ่านการทำพิธีที่ถูกต้องทุกองค์ หรือหากท่านมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ฟรีโดยทีมงานผู้ชำนาญการ แอดไลน์ @Amulet24

สิ่งมงคลตอบแทนความห่วงใย มอบให้แม่อิ่มใจ อิ่มบุญ

        ทุกวันที่ 12 สิงหาคม นับเป็นวันสำคัญของสถาบันครอบครัว เนื่องจากเป็นวันที่คนไทยพร้อมใจกันกราบไหว้คุณแม่ของตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความรักและความห่วงใย ทราบหรือไม่ว่าการกราบไหว้แม่ควรมีขั้นตอนอย่างไร หรือสิ่งของมงคลแบบไหนดีที่เหมาะแก่การมอบให้คุณแม่ในวันมงคลเช่นนี้

        วันแม่ไม่ใช่วันที่จะสามารถไหว้ได้เพียงคุณแม่เท่านั้น แต่ยังสามารถกราบไหว้คุณพ่อและคุณแม่พร้อมกันได้ ขณะที่บางครอบครัวอาจกราบไหว้ผู้ปกครองอื่นๆ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า ที่ช่วยดูแลเราตั้งแต่ยังเป็นเด็กได้เช่นกัน ขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนสามารถส่งเสริมความมงคลในชีวิตและตอบแทนพระคุณได้

        ตั้งจิตอธิษฐาน ทำจิตใจให้สงบ ตัดทิ้งเรื่องอื่นๆ ออกไป พร้อมเชิญคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมาที่โซฟา หรือเก้าอี้ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ นำพวงมาลัยที่เตรียมไว้มามอบให้ท่าน พร้อมนำขันใส่น้ำอบเทรดมือ ก่อนพนมมือกราบไหว้แบบไม่ต้องแบมือ นำกาละมังน้ำอุ่น หรือที่ผสมกับน้ำอบมาวางไว้ตรงหน้าท่าน ก่อนจะนำเท้าของท่านมาแช่น้ำ ค่อย ๆ ลูบทำความสะอาดเท้าให้เรียบร้อย นั่งในท่าพับเพียบและพนมมือกราบลงไป ไม่ต้องแบมือ ซึ่งโดยปกติแล้วท่านจะให้พรกลับมาเพื่อเป็นสิริมงคล

        อย่างไรก็ตาม ทุกชีวิตมีพ่อแม่เป็นผู้สร้างชีวิตให้ การที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าทั้งการงาน การเงิน สังคมและสิ่งรอบตัวในเรื่องของความสัมพันธ์ เคล็ดลับแบบง่ายๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดดวงที่ดีและปาฏิหาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ คือ ให้สร้างบุญกับพระอรหันต์ในบ้านเสียก่อน ก็คือ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามา คนที่จะเจริญนั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอกจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวที คือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง

 

แนะนำสิ่งมงคลตอบแทนความห่วงใย 

 

สิ่งมงคลตอบแทนความห่วงใย มอบให้แม่
 

น้ำเต้าราหู ดูดทรัพย์ร่ำรวย เนื้อทองทิพย์

พระเกจิ : อธิษฐานจิตโดยหลวงปู่หนู วัดบ้านเหล่าฝ้าย จ.ยโสธร และพระเกจิอาจารย์หลายรูป

ชื่อวัด : วัดบ้านเหล่าฝ้าย จ.ยโสธร

เครื่องรางน้ำเต้า เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง อายุยืนยาว เพื่อกระตุ้น เปิดรับ โชคลาภ ดูดทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมา เสริมส่งให้การงานการค้าเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอุปสรรคเคราะห์ภัย มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว คนโบราณ นิยมห้อยไว้ในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข เน้นในเรื่องของปัดเป่าสิ่งไม่ดี หนุนดวง กันดวงตก กันเคราะห์กันชง ดูดทรัพย์ รับโชคลาภ

 

พระกำลังแผ่นดิน เนื้อผง พิมพ์เล็ก ปี39

พระเกจิ : หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง, หลวงพ่อคูณ   วัดบ้านไร่, หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ, หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย, หลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน, หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง

พุทธคุณ : เป็นหนึ่งความมงคลในชีวิต เจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยมผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ มวลสารจิตรลดา ได้รับความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาด ปลอดภัย


สมเด็จนางพญาพระไพรีพินาศ สก.5 รอบ ปี 35 เนื้อโลหะ

ชื่อวัด : วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

พุทธคุณ : เสริมสิริมงคล แคล้วคลาด กันภัย มหาอุตม์ เสริมดวงชะตา เมตตาค้าขาย เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน กระทำการสิ่งใดสำเร็จทุกประการ ชนวนมวลสารพระเกจิคณาจารย์ มวลสารเก่า แผ่นจารย์อักขระยันต์พระเกจิ

 

กำไลพญาภุชงนาคราช เนื้อสองกษัตริย์

พระเกจิ : พระเทพรัตนนายก วัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน ประธานจุดเทียนชัย, พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก) ประธานดับเทียนชัย, พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย, พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม จ.นครพนม, พระศรีวิสุทธิเมธี วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ,พระครูบวรโพธิวัฒน์ วัดพระธาตุศรีคุณ จ.นครพนม, อธิษฐานจิดเดี่ยวโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม,หลวงปู่ญาท่านเขียน ปุญญกาโม สำนักสงฆ์ป่าช้ายางขี้นก(โพนสิม) .อุบลราชธานี

พุทธคุณ : เสริมสิริมงคล แคล้วคลาด กันภัย มหาอุตม์ เสริมดวงชะตา เมตตาค้าขาย เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน กระทำการสิ่งใดสำเร็จทุกประการ

 

        สามารถเช่าบูชาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา Amulet24 สะดวกสบาย สำหรับคุณลูกค้าทุกท่าน อีกทั้งยังสามารถรับปรึกษาฟรีโดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญและความรู้ แอดไลน์ @Amulet24

แสดง  10 20 30
 • 1
 • 2
 • 13
 • 14